Menu
Home Page

Minera Voluntary Aided Primary School

Autumn Disco - Monday 23rd October starting at 4:30pm

Year 5 & Year 6

Croeso i Flwyddyn 5 a 6
Dosbarth Mr. Barnes


Thank you for visiting our class page. Here you can find information about the class and find out what children are learning.

Harvest Poem

Our poem for the harvest service is:

 

Bwyd Od

 

Dw i ddim yn hoffi bwydydd od

o wledydd pell y byd,

Mae'n well gen i sbageti gwyn

a bolognaise yn bryd.

  

A phwy 'sa'n bwyta malwod tew

neu goesau llyffant bach?

Fe gaf i coq au vin o Spar

a sudd pinafal iach.

  

Bydd Dad yn iwsio chopsticks pren

i fwyta chow mein porc,

Bydd bwyd 'di mynd ar hyd y llawr

cyn iddo godi'i fforc!

 

 Mae Mam yn hoffi Bombay Duck -

mae'n dweud bod naan yn neis,

Ond gwell gen i gig oen Cymreig

mewn cyri gyda reis.

 

Rhowch fwyd Cymreig i mi bob tro -

ni chewch chi ddim byd gwell;

Pwy sydd angen bwyta'n od

fel yn y gwledydd pell?

 

To hear a reading of the poem, click here and select 'Y gerdd.'

 

Top