Menu
Home Page

Minera Voluntary Aided Primary School

Blwyddyn 1 a 2

Croeso i Flwyddyn 1 a 2!

 

 

Please follow your child’s Seesaw for regular updates from class.

Oxford Owl Reading Books

Please follow the link below to access online reading books to use at home.

Class username: minera1and2

password: Griffiths

 

Click here

Supporting Cymraeg

How can I help my child?

Days of the Week - Dyddiau'r wythnos

• Monday   -    Dydd Llun,

• Tuesday   -   Dydd Mawrth,

• Wednesday -   Dydd Mercher,

• Thursday   -  Dydd Iau,

• Friday  -  Dydd Gwener,

• Saturday   -  Dydd Sadwrn,

•Sunday  -  Dydd Sul

Misoedd – Months of the Year

•Ionawr   –   January

•Chwefror  –   February

•Mawrth   –   March

•Ebrill   –   April

•Mai   –   May

•Mehefin   –   June

•Gorffennaf –   July

•Awst   –   August

•Medi   –   September

•Hydref  –   October

•Tachwedd   –   November

•Rhagfyr   -   December

Penblwydd Hapus             Happy Birthday

•Nadolig Llawen                 Happy Christmas

•Blwyddyn Newydd Dda    Happy New Year

•Pasg Hapus                      Happy Easter

•1 - un,

•2 - dau,

•3 - tri,

•4 -  pedwar,

•5 - pump,

•6 - chwech,

•7 - saith,

•8 -  wyth,

•9 -  naw,

•10 - deg

Eisteddwch           Sit

•Sefwch                    Stand

•Ewch                     Go

•Dewch                   Come

Mae hi’n amser…..chwarae / cinio / mynd adref / cofrestr / tacluso.

•It’s…… playtime / dinnertime /   home time / register /  tidy up time.

•Bore da               Good morning

•Prynhawn da      Good afternoon

•Noswaith dda     Good evening

•Nos da                Good night

•Hwyl fawr           Good Bye

•Pwy wyt ti?/Be ydy d’enw di? 

•Who are you/What’s your name?

•……… ydw i    

•I’m ………

•Sut wyt ti?             How are you?

•Bendigedig / Gwych     Fantastic

•Da iawn diolch              Very well thanks

•Ofnadwy                        Terrible

•Wedi blino                     Tired

•Hapus/trist                     Happy/sad

Top